Онлайн магазин за детски дрехи, играчки и книги.

Условия

Условия

Общи условия

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ
 •  
 • Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.kids-land.org, собственост на "Ти Би Ес България" ЕООД, наричан по-долу “kids-land.org”. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Ти Би Ес България” ЕООД и Клиента.
 • „Ти Би Ес България” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през “kids-land.org” стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през ““kids-land.org”” стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

 • Общи положения

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
  ““kids-land.org”” е запазена търговска марка на „Ти Би Ес България
  ” ЕООД.

 • „Ти Би Ес България” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 207392552, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Гео Милев бул. Шипченски проход 18, вх.Б, ап.43, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством търговската марка ““kids-land.org”” (www.kids-land.org.org).

 • Под "Стоки/Артикули", предоставяни през “kids-land.org”се разбират следните стоки/артикули:

  детски играчки
  детски дрехи и обувки
  детски рани и напитки
  детски предпазни средства и хигиенни аксесоари
  ученически артикули и пособия

  Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение/я и продажна цена. „Бейби Корп.” ЕООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

  Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през “kids-land.org” стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

  Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в “kids-land.org” и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.
  “kids-land.org”си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

  Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от “kids-land.org” за целите, посочени в настоящите общи условия.

  Под "Продажна цена" се разбира цена за брой или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

  Покупко-продажба през www.kids-land.org

  Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в “kids-land.org” по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

  “kids-land.org” не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, “kids-land.org”, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка , уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 (петнадесет) работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

  Поръчки/заявки за покупка

  За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през “kids-land.org” стоки, необходимо е Клиентът да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

  Регистрационна информация – Клиентът предоставя на “kids-land.org”следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес за доставка, телефон, е-mail; за юридически лица – наименование, телефон, е-mail, адрес по регистрация, адрес за доставка, лице за контакт, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни,“kids-land.org” има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

  Съгласие с Общите условия, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм” с Общите условия за покупко-продажба през “kids-land.org” при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

  Всяка заявка за покупка от Клиента през “kids-land.org”, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

  Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

  Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента, като последният извърши последователно следните действия:

  Клиентът има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";
  При натискане на бутона "Кошница", той получава достъп до нея – таблица, в която може да провери и/или промени количеството на поръчаните артикули, както и да откаже частично или изцяло някои от тях.
  При натискане на бутон "Поръчай", Клиентът потвърждава желанието си за покупка на артикулите в „Кошница” ;
  В случай, че Клиентът е регистриран (притежава клиентски профил в www.kids-land.org), той въвежда потребителско име и парола. Ако Клиентът няма клиентски профил, създава такъв от бутон „регистрация” на нов клиент.
  При натискане на бутон "Поръчка" в модул „Завършване на поръчката”, заявката за покупка на стока през “kids-land.org” се счита за извършена.

  При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за “kids-land.org”не възниква задължение за нейното изпълнение.

  Приемане на поръчката / заявката

  Заявката за покупка се приема от “kids-land.org” чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; стойността на транспортните разходи; информация за доставчика.

  Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

  Цени и начини на плащане

  За улеснение на Клиентите юридически лица, всички цени на стоки в “kids-land.org”са в български левове и се показват със включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

  Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по един от следните начини:

  При доставката – в брой, от Клиента или от трето лице от името на Клиента
  По банков път по банкова сметка на „Ти Би Ес България” ЕООД
  При поръчка на мебели е необходимо да бъде извършено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на поръчката

  С избора на начин на плащане, предвиден в случаи по-горе, Клиентът изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на закона за защита на потребителите.

  Доставка

  Поръчки, направени до 15.00 часа, се доставят в рамките на следващия работен ден за София и в рамките на два работни дни за доставки извън София.

  Поръчки, направени след 15.00 часа, или в неработен ден (събота, неделя, официални празници), се доставят в рамките на два работни дни за София и в рамките на три работни дни извън София.

  Цената за доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно както следва:

  При поръчки над 250 лв. без ДДС, доставката е безплатна за територията на Република България (при формирането на тази стойност не трябва да присъстват стоки и услуги, които са предмет на специално ценово предложение – договорени специални цени, промоционални цени; в тези случаи ще бъде определена такса за доставка спрямо конкретната поръчка)
  При поръчки над 50 лв. без ДДС, доставката е безплатна за територията на гр. София
  За доставки в рамките на София цената е 3.00 лв. без ДДС
  За доставки извън София и на територията на Република България цената е 15 лв. без ДДС
  Корпоративни клиенти със специални условия в договора могат да имат безплатна доставка при условията, описани в конкретния договор

  Стандартната доставка на мебели се извършва до партер на посочения адрес.

  Доставка на мебели до офиса или дома се извършва при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане след уточняване на логистичните детайли (наличие на асансьор, етаж и т.н.).

  Моля, обърнете внимание! Някои продукти са с удължен срок на доставка поради съобразяване с индивидуалните изисквания и нужди на Клиента или поради удължен срок за доставка до склад на „kids-land.org”
 •  В описанието на всички такива продукти или услуги се съдържа повече информация за конкретните срокове на доставка.

  Ако липсва информация за удължена доставка в описанието на конкретния продукт, но поради независещи от kids-land.org причини, за неговата доставка се изисква повече от стандартното време за доставка, наш оператор ще уведомява Клиента за настъпилите промени.

  Предаване на стоката

  Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в деня, определен за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок ,“kids-land.org” се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка.

  Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

  Важно! Отговорността по проверка за несъответствия от общ характер (вид, количество, видими дефекти) на пратката в момента на доставяне е изцяло на Клиента. С подписване на Приемо-предавателния протокол или съответстващата документация на куриерската компания, Клиентът удостоверява, че е получил стоката в предварително заявения вид, количество и срок. Рекламации по отношение на вид и количество на получените стоки се приемат преди подписване на Приемо-предавателния протокол от страна на Клиента или упълномощеното да получи пратката лице. В случай на предявени в момента на доставка претенции от страна на Клиента, същият изисква от шофьор на “kids-land.org” "Протокол за рекламация", а в случаите на доставка с куриер – т. нар. "Двустранен протокол за увредена пратка", който се попълва в момента на предаване на стоката.

  След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В този случай, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане през формата за контакт на www.kids-land.org

  Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.kids-land.org, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

  За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка
  За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики
  За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя
  За стоки, повредени и/или променени от след момента на получаването им
  За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва
  Столовете се доставят в разглобен вид, в транспортна опаковка на производител/вносител. При предварително изразено желание от страна на Клиента, столовете могат да бъдат доставени в сглобен вид, като в този случай се приема, че е налице доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка по смисъла на Чл. 55, ал. 2, т.3 от Закона за защита на потребителя , поради което връщането им е възможно само при явно несъответствие между поръчана и доставена стока или при констатирани при приемането транспортни или производствени дефекти
  Цветовете в снимките на офис столовете са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора.
  “kids-land.org” не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от производители и доставчици на офис обзавеждане. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на производител, моля, свържете се с нас на 0888 773291.

  В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до “kids-land.org” и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти , в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход 18, вх.Б, ап.43 или на email: office@kids-land.org.
  Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока , да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.
  “kids-land.org” е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

  „Ти Би Ес България” ЕООД полага грижа информацията в “kids-land.org” да се поддържа винаги вярна и актуална.

  „Ти Би Ес България” EООД не гарантира, че достъпът до “kids-land.org” ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

  „Ти Би Ес България” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до “kids-land.org”, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Ти Би Ес България” ЕООД.

  Клиентът е длъжен да обезщети „Ти Би Ес България” ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Ти Би Ес България” ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

  „Ти Би Ес България” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
  „Ти Би Ес България” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

  Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.kids-land.org се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

  Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2023 г. „Ти Би Ес България” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.kids-land.org, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на email: office@kids-land.org.
  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Ти Би Ес България” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

  За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в онлайн магазина.
  Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Ти Би Ес България ЕООД да бъде закрит техният потребителски профил.

  Ти Би Ес България ЕООД има право да изпраща рекламни съобщения, под формата на електронен бюлетин (newsletter), на посочения от регистрираните потребители e-mail адрес. Всеки регистриран потребител има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения.
  В случай на неспазаване на условията за ползване на онлайн магазина на Ти Би Ес България ЕООД и нарушаване на етиката, администраторите на страницата имат правото да ограничат достъпа на нарушителите до онлайн магазина.
  Ти Би Ес България ЕООД запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като се ангажира своевременно да публикува изменените условия на настоящата страница.
  ДОСТАВКА
  Електронният магазин на Ти Би Ес България ЕООД изпълнява поръчки на регистрирани потребители.
  Поръчки, заявени след 15.00 часа, се доставят на следващия работен ден.
  Доставките се изпълняват от собствен транспорт или от куриерска фирма Еконт или Спиди.


  ЦЕНА НА ДОСТАВКА
  Всеки клиент на Електронния магазин на Ти Би Ес България ЕООД ползва отстъпка от стандартните тарифи за куриерски услуги на фирма Еконт и Спиди.  СРОК НА ДОСТАВКА
 • Доставките се изпълняват в срок до 24 час за гр. София или до 3 работни дни от куриер на фирма Еконт или Спиди всеки ден без неделя.
  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 • Методи на плащане:

  - в брой при доставка

  - чрез банков превод по сметката на Ти Би Ес България 
  ЕООД

 • - чрез наложен платеж при доставка от куриер, като сумата за пратката се заплаща на куриера в брой, при получаване на доставката. 


  ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
  Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
  констатирани липси; 
  дефекти на стоката;
  несъответствие с обявения размер;
  несъответствие с обявената търговска марка.Рекламацията се предявява до 7 работни дни след закупуването на стоката. 
  При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за:
  замяна на стоката с нова;
  отбивка от цената;Чл. 114 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя....
  Чл.115 (1) Потребителят може да упражни правото си в срок от две години, считано от доставянето на потребителската стока.
  Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен, размер или при установен фабричен дефект, можете да предявявате като ни пишете на email: office@kids-land.org или позвъните на телефон 0888 773291.
  Становище по предявената рекламация ще получите на email адреса си в срок до 10 работни дни. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 работни дни.
  В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
  Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглобявана.
  Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.
  Запазена е оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
  Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
  При замяна на стока, транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката, поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката, поради изчакване на нов внос, нова партида от производство, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, десени) със същото качество и цена.
  В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви съгласие с променените условия


  УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  Цялата информация, публикувана в електронния магазин, е собственост на Ти Би Ес България ЕООД или на партньорите ни, предлагащи продукти в магазина, в т.ч. изображения и описания на артикули.
  Ти Би Ес България ЕООД дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина. Нещо повече - по този начин вие ще допринесете за неговата популярност и ще подпомогнете дейността ни!
  Забранява се копирането на текстове от Електронния ни магазин и поставянето им в други уеб-сайтове и онлайн магазини, без съгласието на Ти Би Ес България ЕООД или съответните ни партньори. Текстове и снимки от магазина може да се използват, като се цитира източникът със следния текст: „Източник: www.kids-land.org” За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Електронния магазин на Ти Би Ес България ЕООД и клиента (регистрирания потребител) се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.