Онлайн магазин за детски дрехи, играчки и книги.

Условия

Условия

Регистрация на потребител и защита на личните данни


Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в онлайн магазина.
Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Ти Би Ес България ЕООД да бъде закрит техният потребителски профил.

Ти Би Ес България ЕООД има право да изпраща рекламни съобщения, под формата на електронен бюлетин (newsletter), на посочения от регистрираните потребители e-mail адрес. Всеки регистриран потребител има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения.

  • В случай на неспазаване на условията за ползване на онлайн магазина на Ти Би Ес България ЕООД и нарушаване на етиката, администраторите на страницата имат правото да ограничат достъпа на нарушителите до онлайн магазина.
  • Ти Би Ес България ЕООД запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като се ангажира своевременно да публикува изменените условия на настоящата страница.